PRODÁVAJÍCÍ

FOLBEUR fashion s.r.o.

Klenovická 186/3, 14200, Praha 4

IČ: 09281690, DIČ: CZ09281690

 

KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Číslo objednávky:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Na základě objednávky č. ______________ ze dne ___________, která mi byla potvrzena dne:

_______________ jsem si koupil/la následující zboží:

_______________________________________________________________

S odkazem na všeobecné obchodní podmínky dodavatele tímto od smlouvy odstupuji ve lhůtě 30 dnů od potvrzení objednávky

A to

*BEZ UDÁNÍ DŮVODU      Z DŮVODU:____________________________________________________

ZBOŽÍ VRÁTÍM

*PPL prostřednictvím předplaceného štítku nebo ZASILKOVNA
OSOBNĚ V SHOWROOMU
 

Prosím o vrácení kupní ceny na č. ú. _____________________________ vedený

_____________________________

 

V_____________  dne _____________   

 

Podpis: __________________________

 

 

*Prosím, NEHODÍCÍ škrtněte

 

PODEPSANÉ pošlete na marketa@folbeur.com.